گروه ریاضی دانشگاه قم در سال 1376 فعالیت خود را با  با پذریش دانشجو در مقطع کارشناسی ریاضی محض  آغاز کرد. پس از چند سال فعالیت در گرایشهای مختلف دوره کارشناسی، از سال 1384 دوره کارشناسی ارشد ریاضی نیز در این گروه دائر گردید. همچنین مجوز برگزاری دوره دکتری ریاضی نیز در سال 1390 از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اخذ  و از بهمن ماه همان سال گروه به تربیت دانشجویان دکتری پرداخت. در حال حاضر گروه ریاضی دانشگاه قم به عنوان یکی از گروه های دانشکده علوم پایه دارای ۲۰ عضو هیات علمی است که علاوه بر مقطع کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها در گرایش های جبر، هندسه، آنالیز، آنالیز عددی و بهینه سازی (تحقیق در عملیات) در مقاطع ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.​