• تعداد کل دانشجویان در مقطع کارشناسی 184 نفر می باشد
  تعداد دانشجویان دختر:110
  تعداد دانشجویان پسر:74
 • تعداد اعضای هیات علمی دانشکده 19 نفر می باشد
  استاد 1 نفر
  استادیار 13 نفر
  دانشیار 5 نفر

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد 70 نفر و در مقطع دکتری 36 نفر می باشد.

گروه ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، هندسه و سیستم های دینامیکی،  جبر ومنطق و آنالیز دانشجو می پذیرد
گروه ریاضی در گرایش های جبر، هندسه، آنالیز، آنالیز عددی و تحقیق در عملیات دانشجوی دکتری می پذیرد.
البته برای سال 1400 فقط در گرایش تحقیق در عملیات دانشجوی دکتری می پذیرد.

در 5 سال اخیر 124 مقاله توسط گروه ریاضی به چاپ رسیده است