سلسله‌ وبینارهای گرایش ارشد ریاضی گرایش بهینه سازی
16]Sep
25شهریور

وبینارها

سلسله‌ وبینارهای گرایش ارشد ریاضی گرایش بهینه سازی

 وبینار دانستنی های ارشد ریاضی  ​
12]Dec
21آذر

وبینارها

وبینار دانستنی های ارشد ریاضی ​

 وبینار از ریاضی تا گرافیک
23]Sep
1مهر

سمینارها

وبینار از ریاضی تا گرافیک

 سلسله‌ وبینار های ارشد ریاضی:  گرایش ریاضی مالی
05]Sep
14شهریور

وبینارها

سلسله‌ وبینار های ارشد ریاضی: گرایش ریاضی مالی

 سلسله‌ وبینار های گرایش ارشد ریاضی:  گرایش ریاضی رمز و کد
26]Aug
4شهریور

وبینارها

سلسله‌ وبینار های گرایش ارشد ریاضی: گرایش ریاضی رمز و کد

 وبینار ریاضی به مناسبت روز زنان در ریاضیات
14]May
24اردیبهشت

وبینار ریاضی به مناسبت روز زنان در ریاضیات

 وبینار آشنایی با نرم افزارهای ریاضی از انجمن علمی دانشجویی ریاضیات دانشگاه قم
06]May
16اردیبهشت

وبینارها

وبینار آشنایی با نرم افزارهای ریاضی از انجمن علمی دانشجویی ریاضیات دانشگاه قم

 وبیناری با طعم هندسه از انجمن علمی دانشجویی ریاضیات دانشگاه قم
18]Apr
29فروردین

وبینارها

وبیناری با طعم هندسه از انجمن علمی دانشجویی ریاضیات دانشگاه قم

 وبیناری با طعم منطق از انجمن علمی دانشجویی ریاضیات دانشگاه قم
15]Apr
26فروردین

وبینارها

وبیناری با طعم منطق از انجمن علمی دانشجویی ریاضیات دانشگاه قم