عمومی 1402/12/21 11/03/24

وبینار ریاضی به مناسبت روز زنان در ریاضیات

عمومی 1402/10/30 20/01/24

وبینار دانستنی های ارشد ریاضی

آموزش 1400/08/15 06/11/21

تصمیم بازگشایی دانشگاه

عمومی 1400/07/27 19/10/21

معارفه نودانشجویان ریاضی

آموزش 1400/06/16 07/09/21

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401_1400 کلیه مقاطع تحصیلی

آموزش 1400/06/12 03/09/21

معرفی دروس کهاد

آموزش 1400/06/12 03/09/21

بررسی گزارش امتحانات

آموزش 1400/03/15 05/06/21

برنامه هشت ترمه گروه ریاضی در مقطع کارشناسی