انتصاب جدید

انتصاب

1400/08/15

06/11/21

انتصاب جدید

 ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر باقری ثالث

ارتقا

1400/04/08

29/06/21

ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر باقری ثالث

 روز ملی ریاضیات

عمومی

1400/03/01

22/05/21

روز ملی ریاضیات

 انتصاب عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه قم به عنوان سرپرست دانشگاه حضرت معصومه‌(س)

انتصاب

1400/02/14

04/05/21

انتصاب عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه قم به عنوان سرپرست دانشگاه حضرت معصومه‌(س)