معرفی

گروه رياضي دانشگاه قم در سال 1376 فعاليت خود را با  با پذریش دانشجو در مقطع کارشناسی ریاضی محض  آغاز کرد. پس از چند سال فعاليت در گرايشهاي مختلف دوره کارشناسي، از سال 1384 دوره کارشناسي ارشد رياضي نيز در اين گروه دائر گرديد. همچنین مجوز برگزاري دوره دکتري رياضي نيز در سال 1390 از دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري اخذ  و از بهمن ماه همان سال گروه به تربيت دانشجويان دکتري پرداخت.​

معرفی

مدیر گروه ریاضی

مختار عباسی

مختار عباسی

دانشگاه قم- ساختمان علوم پایه

0253-2103050

m.abbasi78@gmail.com

 سید علی موسوی

سید علی موسوی

دانشکده علوم پایه

0253-2103049

s.a.mousavi@qom.ac.ir پروفایل
 علی رضا باقری ثالث​​

علی رضا باقری ثالث​​

دانشکده علوم پایه

0253-2103039

alireza_bagheri_salec@yahoo.com پروفایل
 احمد غلامی

احمد غلامی

دانشکده علوم پایه

0253-2103051

a.gholami@qom.ac.ir پروفایل
 نسرین صادق زاده

نسرین صادق زاده

دانشکده علوم پایه

0253-2103790

nasrin_sadeghzadeh@yahoo.com پروفایل
اعظم قلعه آقابابایی

اعظم قلعه آقابابایی

دانشکده علوم پایه

0253-2103725

mina_babaie2003@yahoo.com پروفایل
اکبر طیبی دامناب

اکبر طیبی دامناب

دانشکده علوم پایه

0253-2103052

akbar.tayebi@gmail.com پروفایل
سید احمد فقیهی

سید احمد فقیهی

دانشکده علوم پایه

0253-2103033

faghihiahmad@yahoo.com پروفایل
سید محمد طباطبایی

سید محمد طباطبایی

دانشکده علوم پایه

0253-2103057

sm.tabatabaie@qom.ac.ir پروفایل
علی اصغر فروغی

علی اصغر فروغی

دانشکده علوم پایه

0253-2103054​ ​

aa_foroughi@yahoo.com پروفایل
فاطمه سادات نبوی

فاطمه سادات نبوی

دانشکده علوم پایه

0253-2103821​

fs.nabavi@gmail.com پروفایل
گلپر رابوکی

گلپر رابوکی

دانشگاه قم- ساختمان آموزشی خامنه ای

0253-2103791

پروفایل
محمد حسن نادری

محمد حسن نادری

دانشکده علوم پایه

0253-2103058

mhnaderi50@yahoo.com​ پروفایل
محمود پورغلامحسین

محمود پورغلامحسین

دانشکده علوم پایه

0253-2103055​

purgol@yahoo.com پروفایل
محمود محمودی

محمود محمودی

دانشکده علوم پایه

0253-2103440​

mmahmoodi_ir@yahoo.com​ پروفایل
مختار عباسی

مختار عباسی

دانشگاه قم- ساختمان علوم پایه

0253-2103050

m.abbasi78@gmail.com پروفایل
مرتضی میرزایی ازندریانی

مرتضی میرزایی ازندریانی

دانشکده علوم پایه

0253-2103046

morteza_ma62@yahoo.com پروفایل
مرضیه مصطفوی

مرضیه مصطفوی

دانشکده علوم پایه

0253-2103815

m.mostafavi@qom.ac.ir پروفایل
مهدی احمدی نیا

مهدی احمدی نیا

دانشگاه قم- ساختمان علوم پایه

0253-2103053

mahdiahmadinia@yahoo.com پروفایل
مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

دانشکده علوم پایه

0253-2103051

m10.rahimi@gmail.com پروفایل
 حسین روحانی مجد

حسین روحانی مجد

آموزش گروه ریاضی برادران

0253-2103037

فاطمه سادات صمدانی

فاطمه سادات صمدانی

آموزش گروه ریاضی خواهران

ساختمان آموزشی خامنه ای

0253-2103738

گلپر رابوکی

گلپر رابوکی

دانشگاه قم- ساختمان آموزشی خامنه ای

0253-2103791

پروفایل

اطلاعیه ها

عمومی 11 Mar 2024 21 اسفند 1402

وبینار ریاضی به مناسبت روز زنان در ریاضیات

عمومی 20 Jan 2024 30 دی 1402

وبینار دانستنی های ارشد ریاضی

آموزش 06 Nov 2021 15 آبان 1400

تصمیم بازگشایی دانشگاه

آموزش 03 Sep 2021 12 شهریور 1400

معرفی دروس کهاد

آرشیو
معارفه نودانشجویان ریاضی

19 Oct 2021

27 مهر 1400

معارفه نودانشجویان ریاضی

مشاهده
زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401_1400 کلیه مقاطع تحصیلی

07 Sep 2021

16 شهریور 1400

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401_1400 کلیه مقاطع تحصیلی

مشاهده

اخبار

روز ملی ریاضیات

22 May 2021

1 آذر 1400

روز ملی ریاضیات

آرشیو
انتصاب جدید

06 Nov 2021

15 آبان 1400

انتصاب جدید

انتصاب عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه قم به عنوان سرپرست دانشگاه حضرت معصومه‌(س)

04 May 2021

14 اردیبهشت 1400

انتصاب عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه قم به عنوان سرپرست دانشگاه حضرت معصومه‌(س)

دستاورد ها

انتخاب استاد دانشگاه قم در فهرست2 درصد پژوهشگران برتر جهان

انتخاب استاد دانشگاه قم در فهرست2 درصد پژوهشگران برتر جهان

موفقیت آقای حمید نادری یگانه

موفقیت آقای حمید نادری یگانه

آرشیو

رویدادها

25 16 شهریور Sep

سلسله‌ وبینارهای گرایش ارشد ریاضی گرایش بهینه سازی

21 12 آذر Dec

وبینار دانستنی های ارشد ریاضی ​

1 23 مهر Sep

وبینار از ریاضی تا گرافیک

آرشیو ها

تقویم آموزشی

انتخاب واحد نیمسال اول کلیه دانشجویان (به تفکیک ورودی)

10 Sep 2022 to 14 Sep 2022

01/06/19 الی 01/06/23

آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی نیمسال اول

13 Sep 2022 to 13 Sep 2022

01/06/22 الی 01/06/22

شروع کلاس های کلیه مقاطع تحصیلی

18 Sep 2022 to 18 Sep 2021

01/06/27 الی 00/06/27

آخرین مهلت پذیرش و ثبت نام دانشجویان میهمان تکدرس و پذیرش شده از طریق سامانه سجاد

29 Aug 2022 to 29 Aug 2022

01/06/07 الی 01/06/07

ترمیم انتخاب واحد (حذف و اضافه ) دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

02 Oct 2022 to 04 Oct 2022

01/07/10 الی 01/07/12

آخرین مهلت ارائه درخواست تمدید سنوات ( ترم ) در سیستم گلستان

06 Oct 2022 to 06 Oct 2022

01/07/14 الی 01/07/14

ثبت پایان ترمیم در سیستم گلستان ( نهایی شدن انتخاب واحد )

12 Oct 2022 to 12 Oct 2021

01/07/20 الی 00/07/20

ارائه درخواست تغییر رشته نیمسال دوم 1402-1401 به دانشکده ( کارشناسی )

30 Oct 2022 to 10 Nov 2022

01/08/08 الی 01/08/19

بازه زمانی حذف ثبت درخواست حذف ترم در سیستم گلستان

10 Dec 2022 to 21 Dec 2022

01/09/19 الی 01/09/30

بازه زمانی ثبت درخواست حذف تکدرس در سیستم گلستان ( کارشناسی و کارشناسی ارشد )

17 Dec 2022 to 28 Dec 2022

01/09/26 الی 01/10/07

ارائه برنامه درسی نیمسال دوم 1402-1401 ( مدیران گروه های آموزشی )

28 Dec 2022 to 28 Dec 2022

01/10/07 الی 01/10/07

پایان کلاس ها

04 Jan 2023 to 04 Jan 2023

01/10/14 الی 01/10/14

آخرین مهلت ارائه گواهی غیبت کلاسی توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

04 Jan 2023 to 04 Jan 2023

01/10/14 الی 01/10/14

ثبت درس های نیمسال دوم 1402-1401 ( توسط کارشناسان آموزش دانشکده ها )

04 Jan 2023 to 04 Jan 2023

01/10/14 الی 01/10/14

آخرین مهلت ثبت گزارش غیبت کلاسی توسط اساتید در سیستم گلستان

04 Jan 2023 to 04 Jan 2023

01/10/14 الی 01/10/14

امتحانات پایان نیمسال اول

09 Jan 2023 to 24 Jan 2024

01/10/19 الی 02/11/04

آخرین مهلت ثبت تقاضای حذف پزشکی امتحان درس در سیستم گلستان

25 Jan 2023 to 25 Jan 2023

01/11/05 الی 01/11/05

انتخاب واحد نیمسال دوم 1402-1401 کلیه دانشجویان ( به تفکیک ورودی )

28 Jan 2023 to 01 Feb 2023

01/11/08 الی 01/11/12

شروع کلاس های نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401

05 Feb 2023 to 05 Feb 2023

01/11/16 الی 01/11/16

آخرین مهلت ثبت تقاضای مجوز دفاع از پایان نامه و رساله در سیستم گلستان

08 Feb 2023 to 08 Feb 2023

01/11/19 الی 01/11/19

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و رساله

19 Feb 2023 to 19 Feb 2023

01/11/30 الی 01/11/30

ارائه درخواست تمدید سنوات در سیستم گلستان

24 Dec 2022 to 05 Feb 2023

01/10/03 الی 01/11/16

مهلت ارائه درخواست مرخصی نیمسال دوم

07 Jan 2023 to 07 Feb 2023

01/10/17 الی 01/11/18

ثبت پایان ترمیم در سیستم گلستان ( نهایی شدن انتخاب واحد )

28 Jan 2023 to 28 Jan 2023

01/11/08 الی 01/11/08

انتخاب واحد نیمسال دوم کلیه دانشجویان ( به تفکیک ورودی )

28 Jan 2023 to 01 Feb 2023

01/11/08 الی 01/11/12

شروع کلاس های کلیه مقاطع

05 Feb 2023 to 05 Feb 2023

01/11/16 الی 01/11/16

آخرین مهلت پذیرش و ثبت نام دانشجویان میهمان تکدرس و پذیرش شده از طریق سامانه سجاد

19 Feb 2023 to 19 Feb 2023

01/11/30 الی 01/11/30

ترمیم انتخاب واحد (حذف و اضافه) دانشجویان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

19 Feb 2023 to 21 Feb 2023

01/11/30 الی 01/12/02

درخواست مهمانی و انتقال برای سال تحصیلی 1403-1402 از طریق سامانه وزارت علوم (سجاد) ویژه دانشجویان کارشناسی

24 Apr 2023 to 20 May 2023

02/02/04 الی 02/02/30

ارائه درخواست تغییر رشته به دانشکده (کارشناسی)

24 Apr 2023 to 03 May 2023

02/02/04 الی 02/02/13

ثبت درخواست حذف تکدرس در سیستم گلستان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

06 May 2023 to 24 May 2023

02/02/16 الی 02/03/03

ثبت درخواست حذف ترم در سیستم گلستان

20 May 2023 to 31 May 2023

02/02/30 الی 02/03/10

ارائه و ثبت برنامه درسی نیمسال اول 1403-1402

22 May 2023 to 05 Jul 2023

02/03/01 الی 02/04/14

پایان کلاس ها

07 Jun 2023 to 07 Jun 2023

02/03/17 الی 02/03/17

آخرین مهلت ارائه گواهی غیبت کلاسی توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

07 Jun 2023 to 07 Jun 2023

02/03/17 الی 02/03/17

آخرین مهلت ثبت گزارش غیبت کلاسی توسط اساتید در سیستم گلستان

07 Jun 2023 to 07 Jun 2023

02/03/17 الی 02/03/17

امتحانات پایان نیمسال دوم

12 Jun 2023 to 27 Jun 2023

02/03/22 الی 02/04/06

آخرین مهلت ثبت تقاضای حذف پزشکی امتحان درس در سیستم گلستان

01 Jul 2023 to 01 Jul 2023

02/04/10 الی 02/04/10

انتخاب واحد نیمسال اول 1403-1402 کلیه دانشجویان به تفکیک ورودی

09 Sep 2023 to 13 Sep 2023

02/06/18 الی 02/06/22

آخرین مهلت ثبت تقاضای مجوز دفاع از پایان نامه و رساله در سیستم گلستان

13 Sep 2023 to 13 Sep 2023

02/06/22 الی 02/06/22

شروع کلاس های نیمسال اول تحصیلی 1403-1402

16 Sep 2023 to 16 Sep 2023

02/06/25 الی 02/06/25

آخرین مهلت رسیدگی به تقاضای دفاع دانشجویان توسط دانشکده

20 Sep 2023 to 20 Sep 2023

02/06/29 الی 02/06/29

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و رساله

04 Oct 2023 to 04 Oct 2023

02/07/12 الی 02/07/12

رویدادهای دفاع

کنترل تطبیقی دز با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی
 • نام دانشجو:

  زهرا سلیمانیان
 • مقطع:

 • استاد راهنما:

  دکتر محمود محمودی
 • محل دفاع :

  مجازی-اسکالی روم
 • تاریخ دفاع :

  02/12/27

عنوان پایان نامه

کنترل تطبیقی دز با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی

مشاهده چکیده

زمان باقیمانده دفاع

کنترل تطبیقی بهینه دز دارو با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی
 • نام دانشجو:

  زهرا سلیمانیان
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  محمود محمودی
 • محل دفاع :

  بصورت مجازی در اسکای روم
 • تاریخ دفاع :

  00/07/28

عنوان پایان نامه

کنترل تطبیقی بهینه دز دارو با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی

مشاهده چکیده

زمان باقیمانده دفاع

نرم استادیوم و الگوریتم داگلاس-راچ فورد : یک روش جدید برای طراحی بهینه جاده ها
 • نام دانشجو:

  معصومه محمد پناه
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  مختار عباسی
 • محل دفاع :

 • تاریخ دفاع :

  00/07/26

عنوان پایان نامه

نرم استادیوم و الگوریتم داگلاس-راچ فورد : یک روش جدید برای طراحی بهینه جاده ها

مشاهده چکیده

زمان باقیمانده دفاع

کنترل بهینه ردیابی سرعت جریان در جریان مغناطیسی هیدرودینامیکی یک بعدی
 • نام دانشجو:

  محدثه جعفری
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  محمود محمودی
 • محل دفاع :

  ساختمان امام خامنه ای
 • تاریخ دفاع :

  99/11/27

عنوان پایان نامه

کنترل بهینه ردیابی سرعت جریان در جریان مغناطیسی هیدرودینامیکی یک بعدی

مشاهده چکیده

زمان باقیمانده دفاع

زیرمدولهای اول فنی کلاسیک
 • نام دانشجو:

  فاطمه باقری
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  محمد حسن نادری
 • محل دفاع :

  ساختمان امام خامنه ای
 • تاریخ دفاع :

  99/11/26

عنوان پایان نامه

زیرمدولهای اول فنی کلاسیک

مشاهده چکیده

زمان باقیمانده دفاع

×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

کنترل تطبیقی دز با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی

بستن
×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

کنترل تطبیقی بهینه دز دارو با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی

بستن
×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

نرم استادیوم و الگوریتم داگلاس-راچ فورد : یک روش جدید برای طراحی بهینه جاده ها

بستن
×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

کنترل بهینه ردیابی سرعت جریان در جریان مغناطیسی هیدرودینامیکی یک بعدی

بستن
×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

زیرمدولهای اول فنی کلاسیک

بستن
آرشیو

آمار

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد 70 نفر و در مقطع دکتری 36 نفر می باشد.

بیشتر
آمار
0تعادا مقالات 5سال اخیر
0دانشجویان کارشناسی ارشد
0هیأت علمی
0دانشجویان تحصیلات تکمیلی
0گرایش و مقاطع